ANA SAYFA

 

ENGÜZEK CEM EVİ

Saygı değer Engüzekliler.                                                                                                   

Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı (Engüzek) kasabası ve kasabanın yaklaşık 3 - 4 km. yakınında bulunan Kerimli köyü aynı kaderi ve aynı kültürü paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir.                                                                                                                               

Bu köylerde ilk göç dalgası 1870 yıllarında başlamıştır. Yaşanan göçte, gittikleri yerlere beraber gitmiş ve yeni köyler kurmuşlardır. Bu göç dalgasında çoğunluk, Sivas iline bağlı olan Gürün ilçesinin Yelken köyü, Yeniköy, Kaş köyü, Konakpınar köyü ve Çevirme köyüne; Kahraman Maraş İline bağlı Elbistan ilçesinin Elmalı köyü, Kotre köyü ve Göze köyü köylerine yerleşmişlerdir.                                                                                                         

1966 yılında başlayan ikinci göç dalgasında Malatya İl merkezi ve İl merkezine bağlı Yazıhan ilçesinin Bahçelievler, Balaban, Dedekargın, Tecirli ve Sinan köylerine; Battalgazi ilçesinin Alişar köyüne; Akçadağ İlçesine bağlı Ören Kasabasına, Malatya Merkez ilçeye bağlı Dilek kasabasının Gölpınar, Emirahmet ve Uğrak mahallelerine göçenler ile yurdun çeşitli illerine göçenler gittikleri yerlerde Engüzek köy halkı ile Kerimli köyü halkı birlikte gitmiş. Gittikleri yerlerde birbirlerine destek olmuş, birbirlerinden güç almış ve birlikte dirlik içinde yaşamaya başlamışlardır.                                                                 

            1966 yılından bu yana Engüzek ve kerimli köyünden ayrılarak, Malatya Merkez Dilek kasabasına yerleşenlere ait 350 ev bulunmaktadır. Dilek kasabasının Emir Ahmet Mahallesinde oturanlar, 2009 yılında ihtiyaç duyulması üzere, Mahalle muhtarlığına ait bir depo yaptırdılar. Deponun yapılması için Mahalle halkından Kemal Doğan, sulama kanalının bölmüş olduğu arsasını bağışta bulundu. Mahalle halkının katkıları ile bir depo yapıldı. Yine mahalle halkı tarafından alınan masa ve sandalyeler depoya konularak Mahalle muhtarına teslim deldi. 

Taziye, mevlit, sünnet düğünü gibi konularda bir araya gelen halkın sorunları bir nebze giderilmeye çalışıldı. Bu deponun yapılmasından sonra Gölpınar, Emir Ahmet ve Uğrak Mahallelerinde oturan halk, daha geniş bir kültür evine ihtiyaç bulunduğunu tartışmaya başladı.                                                                                                                                         

Kültür ve Cem Evinin yapılmaya başlanması

2010 yılında Kültür ve Cem Evinin yapılması düşüncesi, halk tarafında tartışılarak yapılması olgunluğuna erişti. Muhtarlık deposunun yapılması için büyük çaba sarf eden Zeynal Doğan Kültür ve Cem Evinin yapılması için öncülükte bulunarak Halil Yazgan, Zeynal Yıldırm, Hüseyin Aydın, Resul Aydın, Basri Akıncı, Sato Akıncı,Hasan Doğan ve İmam Karakoç ile birlikte 09.04.2010 tarihinde “Engüzekliler Kültür Derneği’ni” kurdular. Derneğin ana amacı Dilek Kasabasında bir kültür ve Cem evi yapmaktı. ,

            Derneğin kurulmasından sonra, 15.04.2010 tarihinde derneğe gelir toplamak üzere Halil Yazgan ve Zeynal Doğan yetki belgesini aldı. Toplanan bağışlarla 02.06.2010 tarihinde Gölpınar Mahallesinde bulunan Bektaş Öztürk’e ait 5 dönüm bahçenin dernek adına alınması için Halil Yazgan ve Zeynal Doğan’a yetki verildi. Bu arada derneğe 45 üyenin kaydı yapıldı. 26.06.2010 tarihinde genel kurul toplanarak asil yönetim kurulu oluşturuldu.                                                                                      

Yönetim Kurulu oluştuktan sonra 19.07.210 tarihinde alınan bahçenin alım işlemi tamamlanarak, Engüzekliler Kültür Derneği adına tescil edildi.                                                    

Alınan bahçenin ağaç ve çalıları temizlendikten sonra, kadastro işi ile uğraşan Rıza Özen tarafında sınırları belirlendi. Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan’ın girişimi ile Cem Vakfı Genel Başkanlığınca Kültür ve Cem Evi’nin projesi çizilmeye başlandı.                    

22/09/2010 tarihinde Kültür ve Cem Evinin temel atma törenine davet edilen Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. İzzettin Doğan, Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Erdoğan Ünver, Hasan Çelebi Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Dilek kasabası Belediye Başkanı Yusuf Dalbudak, Ağılbaşı Kasabası Belediye Başkanı Cengizhan Kılıç, Malatya CHP il başkanı Veli Ağbaba ve beraberlerinde gelen kişiler ile Dilek kasabasının halkı kadınlı erkekli olarak katılarak büyük bir kalabalıkla davul zurna ve müzik eşliğinde temel atma töreni yapıldı.

            Temel atma töreninde Engüzekliler Dernek Başkanı Zeynal Doğan’ın kısa teşekkür konuşmasından sonra, Dilek Belediye Başkanı Yusuf Dalbudak, Ağılbaşı Belediye Başkanı Cengizhan Kılıç, Zeynal Abidin Vakfı Başkanı Erdoğan Ünver, Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref  Doğan, Malatya CHP İl Başkanı Veli Ağbaba ve Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan birer konuşma yaptı . Temel atma töreni iki defa Cem Televizyonunda yayınlandı. Cem Vakfı Başkanlığınca çizilmiş olan, dört katlı Proje dernek başkanına teslim edildi. Ancak bu projenin maliyetinin çok olması nedeniyle yönetim kurulunca uygulamaya alınmayarak, İnşaat Mühendisi Hüseyin Albayrak tarafından 1050 metrekarelik alan üzerinde tek katlı olarak çizilen proje Dernek yönetim Kurulunca uygun görüldü.                                                                  Görkemli temel atma töreninden sonra inşaatın yapılmasına inanan halk daha fazla yardım etmeye başladı. Dernek yönetim Kurulu 11.11.2010 tarihinde toplanarak Kültür ve Cem Evi inşaata bir an önce başlanmasına karar verildi.

15.12.2010 tarihinde inşaatın ana kolonları skorlar ve ana kolonları birbirine bağlayan perde duvarın yapılması için firma ile anlaşma sağlandı. Gölpınar ve Emir Ahmet Mahallelerinde oturanlara temel dolgusu için traktörlerini getirmeleri istendi. Bu mahallelerde ücretsiz olarak, toprak taşımak üzere 40–45 civarında traktör toplandı. Ayrıca 2 kepçe dernek tarafından kiralandı. Yardım olarak Dilek Belediyesi 1 kepçe gönderdi. Zeynal Yıldırım yardım olsun diye kendi kepçesini göndererek toplam 4 kepçe ile sabahtan akşama kadar durmaksızın taşınan toprakla temel dolgusu yapıldı.         

                        30.12.2010 tarihinde çatının yapılması için şirketle anlaşma sağlanarak, çatısı da yapılmış oldu.

            Engüzekliler Kültür ve Cem Evi inşaatının yapılmasında  her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan herkese saygılarımızı sunar ve teşekkür ederiz.

E mail : enguzek@enguzeklilercemevi.com
Adres : Gölpınar mahallesi Dilek/ Malatya