DOĞAN KORKMAZ ( Hamolar )

Bizim köyden bahsederken hiç hamolulardan bahsetmemişsiniz
.
Hamolular 1800 ila 1850 yılları arasında engüzeğe gelmişlerdir.
En son gelen hamolulardır. hamo(hamit)türkmendir.
Mısırdere yakınında MISIRLI denen yerden gelmişlerdir.
Hamonun abisinin mihriban adında bi kızı vardır. o kıza osmanlı tahsildarı talip olmuştur.Kızın babası korktuğundan olur demiştir.
Osmanlı tahsildarı bunlardan iki yıl boyunca vergi almayarak borçlu düşürmüştür bu mısırlılar yazın kuruağaç denen bölgeye yaylaya çıkarlarmış,
orada engüzeğin ağası olan komolardan hüseyin denen adam mihribanı görür aşık olur.
B abasından ister ama babası sözlü olduğunu söyler.Bu komoların hüseyin de kızın amcası olan hamit(hamo)e yanaşır.
Bu kızı kendisine vermesi karşılığında engüzekten tee kuruağaca kadar olan araziyi kendisine vermeyi vaadeder.Hamo da kızın sözlü olduğunu söyler.
K ızı tahsildara vereceklerdir.Tahsildar hem yaşlı hemde sünnidir.
D üğün günü yaklaşınca, kız bu söz bozulsun diye kendini paralar durur.
Bu sırada amcası hamo yaylada engüzeğin ağasının teklifini kıza anlatır.
K ız kabul eder, hamo evini yükünü hazırlar gizlice yeğeni mihribanıda yanına alarak engüzeğe gelir.
Komolardan hüseyin de sözünden durur engüzekten kuruağaca kadar olan bölgeyi hamoya verir.
G eride kalan hamonun kardeşleride tahsildardan korktukları için yükünü alıp o zamanki adı cerme olan köye kaçarlar ve bu beşaltı evden oluşan mısırlı köyü ortadan kalkar.
Bu bilgileri bizim hamolu yaşlılardan mısırderelilerden ve eskiden adı çerme olup şimdiki adı bereketli olan köyün yaşlılarından öğrendim
M ısırdereyle hiçbir ilgimiz yoktur.Mısırdere sünni bir köydür onlarında yaşlılarıda tahminen yüzelli yıl kadar önce mısırlı denen yerde bikaç evden oluşan alevi bi köy varmış.
Sonra no olduysa bi geceden taşınıp çermeye gitmişler diyolar.
Bereketli köyünün yaşlıları ise mihriban halamızı enzeğe kaçırmışlar diye uzun uzun anlatıyolar babaları dedeleri anlatırmış.
Kısaca hammolar mısırlıdan gelmişlerdir. Kardeşleri bereketlide kalmışlar ve türkmendirler hala
Bereketli de yaşayan kardeş torunları gibi.

Hoşçakal Halil abi, görüşmek üzere... (cafoğlu doğan )


ADMİN: Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz...